tömning-handom

Vår tömningsprocess: skonsam hantering av personliga tillhörigheter

Vi vet att det kan kännas mycket att ta hand om och att det kan vara svårt att tänka på städning mitt i all sorg. Därför finns vi här för att underlätta bördan. Vår vänliga personal är utbildad för att göra städningen så skonsam och försiktig som möjligt.

Hur går det?

  • Kundkontakt och Bedömning: Första steget är att inleda en dialog med våra kunder. Vi lyssnar på deras behov och bokar en tid för att besöka platsen för att bedöma omfattningen av tömningen. Detta möjliggör en tydlig planering för arbetet som behöver göras.

 

  • Respektfull Sortering: Vi går igenom varje föremål med respekt och omsorg. Vår metodik inkluderar en noggrann sortering där vi skiljer mellan föremål som ska sparas, doneras, säljas eller kasseras på ett miljövänligt sätt.
  • Etisk Bortskaffning: De föremål som behöver kasseras hanteras med etisk bortskaffning för att minimera påverkan på miljön. Vi följer alla lokala riktlinjer och regler för att säkerställa en korrekt och ansvarsfull borttagning.
  • Donation eller Återvinning: Föremål som är användbara och i gott skick skänks till välgörenhet eller ges till organisationer för återvinning för att gynna samhället.

  • Kundgenomgång och Godkännande: Efter tömningen går vi igenom vårt arbete tillsammans med kunden för att säkerställa att de är nöjda med resultatet. Vi strävar alltid efter att möta och överträffa deras förväntningar.

  • Avslutande Stöd: Vi erbjuder även stöd efter tömningen om det finns ytterligare frågor eller önskemål från kundens sida.

Få en kostnadsfri offert

Begär din kostnadsfri anpassade offert idag!